PF 2016

Vážené studentky, vážení studenti, 

dovolte mi, abych vám popřál příjemné prožití vánočních svátků a v novém roce hodně zdraví, štěstí, studijních a osobních úspěchů. 

Bc. Michal Volf
předseda SK AS ZČU v Plzni