O nás

Západočeská univerzita v Plzni vznikla sloučením již existující Vysoké školy strojní a elektrotechnické a Pedagogické fakulty v Plzni dne 28. 9. 1991. Je schopna poskytnout vzdělání ve většině hlavních vzdělávacích oborů. Přestože zde studují studenti z celé republiky i ze zahraničí, je určena hlavně pro studenty ze západních Čech, kde jako jediná vysokoškolská instituce tohoto regionu připravuje odborníky v oblastech: strojírenství, elektrotechniky, informatiky, aplikované matematiky, fyziky a mechaniky, ekonomiky, pedagogiky, filozofie, filologie, sociální a kulturní antropologie, archeologie, práva a veřejné správy i zdravotnictví.

Akademický senát zastupitelský orgán akademické obce ZČU, schvaluje její statut a další právní normy dané zákonem. Volí tajným hlasováním kandidáta na rektora, přijatý návrh na jmenování rektora předává předseda senátu podle § 10, odst.2 zákona neprodleně prostřednictvím ministra školství, mládeže a tělovýchovy prezidentu republiky.

Senát má 55 členů, z nichž třetinu tvoří studenti. Funkční období je dvouleté.