Studentské organizace

Vedení Západočeské univerzity v Plzni a Studentská komora AS ZČU v Plzni si je plně vědomo významu a nezastupitelnosti studentů sdružených ve studentských organizacích, a proto plně podporuje činnost a rozvoj těchto organizací. Za účelem prohloubení vzájemné spolupráce vedoucí k rozvoji společných zájmů nabídla ZČU studentským organizacím Smlouvu o spolupráci. V rámci této smlouvy vznikl výbor, kde je každá studentská organizace zastoupená jedním člen. Výboru předsedá vždy předseda Studentské komory Akademického senátu ZČU v Plzni v současné době Bc. Michal Volf.

Podepsaly ji následující studentské organizace, které tím získaly právo oficiálně vystupovat jako studentské organizace Západočeské univerzity v Plzni. Další organizace mohou ke Smlouvě o spolupráci kdykoliv přistoupit.

Ve věcech týkajících se studentských organizací se můžete obracet na manažera.

Kontakt: Mgr. Petr Baierl, e-mail: pbaierl@ntc.zcu.cz

Studentské organizace ZČU

AEGEE-Plzeň

E-mail: office@aegee-plzen.cz
Web: www.aegee-plzen.cz
Adresa: Husova 11, Plzeň (místnost HJ 202)

AIESEC Plzeň

E-mail: plzen@aiesec.cz
Web: plzen.aiesec.cz 
Adresa: Husova 11, Plzeň (místnost HJ 202) 
Kontaktní osoba: Jeremy Tichý, e-mail: jeremy.tichy@aiesec.cz

BizIT (Business IT Club)

E-mail: info@bizit.cz
Web: bizit.cz 
Kontaktní osoba: František Kohout, e-mail: frankey@students.zcu.cz

Ius Infinitum (Fakulta právnická)

Web: iusinfinitum.cz 
Kontaktní osoba: Michal Volf, e-mail: volfmi@students.zcu.cz  

IAESTE ZČU Plzeň

E-mail: zcu@iaeste.cz
Web: www.iaeste.cz 
Adresa: Husova 11, Plzeň 
Kontaktní osoba: Petr Sadílek, e-mail: Petr.Sadilek@iaeste.cz  

ESN Pilsen

E-mail: esn@students.zcu.cz
Web: www.esn.zcu.cz
Adresa: Bolevecká 30, Plzeň (budova L2, druhé patro)
Kontaktní osoba: Jakub Nedvěd, e-mail: nedvedj@email.cz  

ELSA Plzeň (Fakulta právnická)

Web: www.elsa.cz/plzen 
Kontaktní osoba: Jan Gregor, e-mail: infor@elsa.cz

Stavovská unie studentů

E-mail: suszcu@centrum.cz
Web: sus.zcu.cz 
Adresa: Riegrova 17, Plzeň
Kontaktní osoba: Lucie Königsmarková, e-mail: konigsmarkova.lucie@gmail.com 

Fakultní studentské organizace

Koordinátoři FEL  (Fakulta elektrotechnická)

E-mail: koo@fel.zcu.cz
Web: www.koo.fel.zcu.cz 
Kontaktní osoba: Václav Mužík, e-mail: vmuzik@students.zcu.cz  

KYČN (Fakulta umění a designu)

E-mail: info@kycn.cz
Web: www.kycn.cz 
Kontaktní osoba: Radim Pekárek, e-mail: radimpekarek@pekarek.eu

SKVAIP (Fakulta pedagogická)

E-mail: skvaip@email.cz
Web: www.skvaip.fpe.zcu.cz 
Kontaktní osoba: Karolína Strychová, e-mail: karols@students.zcu.cz

Studentská média

Dioné

E-mail: sefredaktor@dione.zcu.cz
Web: www.dione.zcu.cz 
Kontaktní osoba: Lada Zadranská, LadaZadranska@gmail.com

Rádio Bomba

E-mail: radiobomba@mail.zcu.cz
Web: www.bomba.zcu.cz 
Adresa: Máchova 16, 301 00 Plzeň 
Kontaktní osoba: Eduard Štůla, e-mail: info@eduardstula.cz 

Studentská galerie

Vestředu

E-mail: vestredu@gmail.com
Web: www.vestredu.com 
Facebook: facebook.com/vestredu 
Adresa: Martinská 3, 301 00 Plzeň 
Kontaktní osoba: Jana Trávníčková, e-mail: jana.travnic@gmail.com